Get-listed-729x90
Location: Ha Noi, Ha Noi, Viet Nam Viet Nam
Founded in: 2016
Stage: Napkin (idea)
Number of employees: 1-5
Short URL: vator.co/cung-c-p-gi-n-ph-i
Get-listed-300x250

CUng cấp giàn phơi

Startup/business
Ha Noi, Viet Nam Viet Nam
http://dichvutannha.org
  • About
Company description

Cung cấp giàn phơi cao cấp tại khu vực Hà Nội với mức giá rẻm đảm bảo an toàn kỹ thuật, lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi, không ảnh hưởng tới mỹ quan...

CUng cấp: giàn phơi quần áo và giàn phơi thông mih


Team