Vatorx2
Công Ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam
Location: Số 12/255 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Tp Hà Nội, California, United States United States
Founded in: 2018
Stage: Revenue generating
Number of employees: 50+
Short URL: vator.co/c-ng-ty-c-ph-n-n-p-bi-n-p-standa-vi-t-nam
Followers (1)
Get-listed-300x250

Công Ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam

standa, on ap standa, bien ap standa, standa viet nam, standa chinh hang,
Startup/business
California, United States United States
https://standaviet.com
  • About
Company description

Công Ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam

Địa chỉ:. Số 12/255 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Quy mô công ty: Từ 50-150 nhân viên

Điện thoại: 0915.951.325

Website: https://standaviet.vn | https://standaviet.com
Công ty được thành hình từ một xưởng sản xuất có thể có Quy mô nhỏ. Đến năm 2008 Công ty được thành lập với số vốn Điều Lệ là 5.000 . 000,000 đồng. Nay Công ty mở rộng xuất sản như số vốn Điều Lệ lớn lên đến 50.000.000.000 đồng và số công nhân là trên 150 người.
Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và thương mại các loại ổn áp lioa, biến áp lioa. Đồng thời công ty trực tiếp sản xuất các loại ổn áp, biến áp mang nhãn hiệu Standa cấp cho tất cả các nhà phân phối, đại lý.

https://standaviet.vn/danh-gia-ve-on-ap-standa-10kva-chinh-hang
https://standaviet.vn/cach-nhan-biet-on-ap-standa-10kva-chuan-chinh-hang
http://lioa.net/phan-phoi-lioa-10kva-gia-tot-nhat-10238171.html
http://standa.net.vn/on-ap-standa-10kva-dr-chinh-hang-10030512.html
http://lioa.net/gioi-thieu-chung-lioa-10kva-8426540.html
http://standa.net.vn/standa-10kva-dai-90v-250v-10030513.html
http://standa.net.vn/on-ap-standa-10kva-duoc-su-dung-nhieu-nhat-10393195.html

https://standaviet.vn/standa-10kva-bao-hanh-4-nam
http://lioa.net/lioa-10kva-dai-rong-50v-250v-5516773.html
http://standa.net.vn/on-ap-standa-10kva-dr-chinh-hang-10030512.html
http://onaplioa.com.vn/san-pham/lioa-10kva/lioa-10kva-drii-giai-phap-cho-ien-yeu.aspx
https://standaviet.vn/standa-150000dr-day-dong-100-chay-em
http://lioa.net/on-ap-lioa-drii-15kva-5063586.html
http://standa.net.vn/on-ap-standa-10kva-duoc-su-dung-nhieu-nhat-10393195.html
@ http://onaplioa.com.vn/san-pham/lioa-15kva/lioa-sh-15000-neu-ien-khong-yeu.aspx
@ http://standa.net.vn/phan-biet-on-ap-standa-15kva-chinh-hang-10393484.html
@ http://standa.net.vn/on-ap-standa-20kva-3-pha-dai-rong-10394030.html
@ http://lioa.net/on-ap-lioa-20kva-dai-260v-430v-5670655.html
@ https://standaviet.vn/on-ap-standa-20kva-260v-430v
@ https://standaviet.vn/standa-150000dr-day-dong-100-chay-em
@ https://standaviet.vn/on-ap-standa-15kva-dai-150v-250v
@ https://standaviet.vn/on-ap-1-pha-standa-15kva
@ https://standaviet.vn/on-ap-15kva-standa-dai-150v-250v
@ http://standa.net.vn/phan-biet-on-ap-standa-15kva-chinh-hang-10393484.html
@ http://standa.net.vn/mua-on-ap-standa-15kva-gia-re-o-dau-10393253.html
@ http://standa.net.vn/standa-15kva-chinh-hang-chay-em-it-ton-hao-dien-10393297.html
@ http://standa.net.vn/on-ap-standa-15kva-chinh-hang-10393409.html.
http://lioa.net/on-ap-lioa-drii-15kva-5063586.html
http://lioa.net/on-ap-lioa-dri-15kva-5063585.html
http://lioa.net/on-ap-lioa-15kva-dai-150v-250v-5545049.html
http://lioa.net/gioi-thieu-lioa-15kva-model-sh-dri-drii-10219552.html
http://standa.net.vn/on-ap-standa-15kva-dri-50v-250v-10393364.html
http://standa.net.vn/standa-15kva-day-dong-100-10030522.html
http://standa.net.vn/on-ap-15kva-standa-dai-150v-250v-10030524.html
http://standa.net.vn/on-ap-standa-15kva-dr-10030523.html
https://standaviet.vn/gia-standa-20kva-model-st-20000-dai-150v-250v
https://standaviet.vn/on-ap-standa-15kva-dai-150v-250v-chinh-hang
https://standaviet.vn/on-ap-standa-15kva-dri-chinh-hang
http://onaplioa.com.vn/san-pham/lioa-15kva/lioa-15000-co-ton-ien-khong.aspx
http://onaplioa.com.vn/san-pham/lioa-15kva/phan-phoi-lioa-sh-15000-gia-tot.aspx
http://onaplioa.com.vn/san-pham/lioa-15kva/lioa-15000-cho-gia-inh-4-ieu-hoa.aspx
https://standaviet.com/cach-lap-dat-on-ap-standa-10kva/
https://standaviet.com/dung-standa-10kva-khong-lo-dien-yeu/
https://standaviet.com/dung-standa-10kva-ton-may-so-dien-1thang/
https://standaviet.com/mua-standa-10kva-dai-50v-250v-tai-hai-duong/
http://standa.net.vn/on-ap-standa-15000va-dri-10030520.html
https://standaviet.com/bao-hanh-on-ap-standa-10kva/
https://standaviet.com/cach-lap-dat-on-ap-standa-10kva/
https://standaviet.com/dung-standa-10kva-khong-lo-dien-yeu/
https://standaviet.com/gia-on-ap-standa-10kva-la-bao-nhieu/
https://standaviet.com/gia-standa-10kva-chinh-hang/
https://standaviet.vn/standa-20kva
https://standaviet.vn/on-ap-standa-20kva-dr-chinh-hang
https://standaviet.vn/cach-dung-on-ap-standa-15kva-dung-an-toan
https://standaviet.vn/gioi-thieu-chung-on-ap-standa-15kva


Team
  • standa pacan
    standa pacan | Founder
  • Nguyễn Thành
    Nguyễn Thành | Team member
    Công Ty Cổ Phần Ổn Áp Biến Áp Standa Việt Nam Địa chỉ:. 12/255 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam - Tp Hà Nội Điện thoại: 0915 951 325 Website: https://standaviet.com | https://standaviet.vn